Andre anlæg

Kommissariatet behandler flere mindre anlæg, som kun påvirker et mindre antal lodsejere. Vi har valgt at samle alt information for mindre anlæg på denne side.  

Indkaldelser

Nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt – Jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten den 14. september 2021
Bekendtgoerelse-til-den-14.-september-2021.pdf
Download

Anlæg af den nye bane København-Ringsted den 6. og 7. maj 2021
Bekendtgørelse-Besigtigelse-og-ekspropriation-6.-og7.-maj-2021.pdf
Download

Etablering af Frederikssundsmotorvejen, Etape 1260 den 16. april 2021
Bekendtgørelse-160421.pdf
Download

Nedlæggelse af overkørsel 117, Toelt – Jernbanestrækningen Hillerød-Snekkersten den 23. marts 2021
Bekendtgoerelse-8.pdf
Download

Nedlæggelse af overkørsel Hillerød – Snekkersten, Fredensborg og Helsingør kommuner den 31. august 2020
Bekendtgørelse-31.-august-2020.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme den 20. og 21. august 2020
Bekendtgørelse-den-20.-og-21.-august-2020.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme den 3. juni 2020
Bekendtgørelse-for-den-3.-juni-2020.pdf
Download

Etablering af Frederikssundsmotorvejen, Etape 1260 den 31. januar 2020
Bekendtgørelse-310120.pdf
Download

Ombygning af rundkørsel ved Frederikssundsvej, Kregme den 27. november 2019
bekendtgørelse_for_den_27._november_2019..pdf
Download

Etablering af Frederikssundsmotorvejen, Etape 1260 den 22. maj 2019
bekendtgørelse_220519.pdf
Download

Ombygning af tilslutningsanlæg nr. 18 Lagergårdsvej i Gentofte Kommune den 7. maj 2019
bekendtgørelse_7._maj_2019.pdf
Download

Etablering af 132 kV kabel HK13015 – Avedøreværket – Amager Koblingsstation den 30. august 2018
bekendtgørelse_til_den_30._august_2018.pdf
Download

Etablering af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 7. juni 2018
bekendtgørelse_070618.pdf
Download

Kalundborgmotorvejen – Nyt regnvandsbassin vest for Ringstedvej den 8. marts 2018
bekendtgørelse_-_8._marts_2018.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt Kriegers Flak den 19. februar 2018
bekendtgørelse_-_19._februar_2018.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt Kriegers Flak den 3. og 4. oktober 2017
bekendtgørelse_kriegers_flak_oktober_2017.pdf
Download

Etablering af ny Fjordforbindelse ved Frederikssund den 21., 22. og 28. august 2017
bekendtgørelse_den_21._22._og_28._august_2017_fjordforbindelsen.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt Kriegers Flak den 9., 10., 15., 16., 30. og 31. maj 2017
bekendtgørelse_kriegers_flak_maj_2017.pdf
Download

Anlæg af ny motorvej Syd om Regstrup den 24., 25. april 2017, 2., 3., 17., 18., 23. og 24. maj 2017 og 7. og 8. juni 2017
bekendtgørelse_-_1._halvår_2017.pdf
Download

Etablering af østvendte ramper på Vestmotorvejen ved Vemmedrup den 20. marts 2017
bekendtgørelse_den_20._marts_2017.pdf
Download

Etablering af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 7. og 8. marts 2017
bekendtgørelse_7._og_8._marts_2017.pdf
Download

Etablering af Frederikssundmotorvejen, Etape 1260 den 2. marts 2017
bkg_fremrykket_020317.pdf
Download

Anlæg af udbygning af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund den 21. februar 2017
bekendtgørelse_den_21._februar_2017.pdf
Download

Anlæg af Cykelsti vest for Kyse – Fuglebjerg den 20. februar 2017
bekg._besigt.ogeksp._den_20._februar_2017.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt Kriegers Flak den 7., 8., 22., 23. og 28. februar 2017
bekendtgørelse_kriegers_flak_februar_2017.pdf
Download

Besigtigelsesmateriale / Arealfortegnelse

Besigtigelsesprotokoller

Nedlæggelse af overkørsel på jernbanestrækningen Hillerød – Snekkersten den 31. august 2020
1.-hæfte-310820-Besigtigelsesforretning-1.pdf
Download

Anlæg af signalreguleret kryds ved Frederikssundsvej, Kregme den 3. juni 2020
2.-hæfte-030620-Supplerende-Besigtigelsesforretning-3.pdf
Download

Etablering af kabelprojekt 132 kV forbindelse Avedøreværket-Amager Koblingsstation den 30. august 2018
1._hæfte_-_300818__lb.nr_._105_ekstrakt_til_brug_for_hjemmeside.pdf
Download

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund den 31. oktober 2017
36._hæfte_-_311017_-_ekstrakt_til_hjemmeside.pdf
Download

Anlæg af kabelprojekt Kriegers Flak, delstrækning 400 kW Ishøj – Hovegård den 3. og 4. oktober 2017
28._hæfte___03_041017_ekstrakt_til_hjemmeside.pdf
Download

Anlæg af kabelprojekt Kriegers Flak, delstrækning 400 kW Ishøj – Hovegård den 9., 10., 15., 16., 30. og 31. maj 2017
12._hæfte_-__9._10._15._16._30._og_31._maj_2017_ekstrakt_til_brug_på_hjemmesiden.pdf
Download

Anlæg af cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerg på hovedlandevej 126, Næstved-Slagelse den 20. februar 2017
1._hæfte_-_200217__ekstrakt_kun_vedr._besigt._til_hjemmeside_.pdf
Download

Anlæg af kabelprojekt Kriegers Flak, delstrækning 220 kW Rødvig – Bjæverskov den 7., 8., 22., 23. og 28. februar 2017
1._hæfte_7_8__22__23_280217_til_brug_for_hjemmesiden.pdf
Download