Whistleblowerordning

Her finder du kommissariatets whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører kommissariatet. Ordningen er henvendt til leverandører til kommissariatet, entreprenører eller andre, der arbejder for kommissariatet samt medarbejdere internt i kommissariatet.

Du kan indmelde:

• Økonomisk kriminalitet: Bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
• Selskabsledelse: Bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd etc.
• Miljø: Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
• Arbejdsmiljø og sikkerhed: Overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
• Andet: Brud på love og internt fastsatte regler.

Åben siden med Whistleblowerordningen

(Siden kan ikke åbnes i explorer)